Memo waarden

KLEURRIJK: “Memo is een verzameling talenten op hun best”

Memo stelt heldere verwachtingen aan zijn mensen en respecteert hun eigenheid omdat het de kruiden zijn die ons bedrijf kleur en dynamiek geven.

We kunnen pas goed werk leveren als onze mensen zich goed en gewaardeerd voelen. Daarom bewaken we onze bedrijfscultuur die ertoe dient mensen te doen openbloeien. De verscheidenheid van onze mensen is een van de redenen waarom we een sterk team vormen.

Michael De Decker

HET GOEDE LEVEN: “Het is gezellig bij Memo”

Business is meer dan winst, processen en doelstellingen. Het is een wezenlijk deel van het leven van elke klant, van Memo en alle werknemers.

Daarom is het belangrijk om te genieten en op een elegante manier strakke doelstellingen en resultaten na te streven. Als het goede leven deel uitmaakt van het ondernemen dan wordt ondernemen zinvol voor iedereen en wordt iedereen beter. We waken erover dat het gezellig is bij Memo, zowel voor werknemers als voor klanten.

Christine Vastenavondt

ONDERNEMEND: “Memo maakt uw eerste indruk waar”

Memo maakt een brug in de relaties tussen bedrijven en hun klanten of leveranciers, en tussen patiënten en hun dokters of specialisten.

Wij en onze medewerkers dansen tussen verschillende leefwerelden en passen ons telkens aan op een soepele, vanzelfsprekende manier. Om dat waar te maken investeren we continu in menselijk kapitaal. Maar ook in nieuwe technologieën en innovatie om connecties vloeiend te laten verlopen in een veranderende wereld. We nemen het initiatief om onze klanten te leren kennen om hun eerste indruk waar te maken.

Ruth De Decker

BETROKKENHEID: “Memo zorgt dat u de beste dienstverlening kan geven”

Memo gaat altijd in dialoog met uw contacten. Dat vereist empathie en betrokkenheid bij wat ú en uw klanten belangrijk vinden.

Betrokkenheid is voor ons geen vrijblijvend engagement maar een georganiseerd bedrijfsproces. We kunnen wel zeggen dat we betrokken zijn, maar gelooft u ons dan ook? Daarom maakten we alles meetbaar en evalueerbaar. We sturen onze eigen processen voortdurend bij en zoeken samen met onze klanten naar verbetering. Zo leidt onze betrokkenheid naar een steeds betere dienstverlening.

Ruth De Decker

TRANSPARANTIE: “Memo is een deel van uw eigenheid”

Memo is het korte termijn geheugen van een bedrijf of een medische praktijk. In die zin handelt Memo nooit alleen en maakt het deel uit van de basisdiensten van een bedrijf of organisatie.

Transparantie nemen we heel serieus. Onze klanten weten perfect wat we voor hen doen en wat de resultaten zijn. We streven er dan ook naar om een extra divisie te zijn van hen. We nemen hun manier van werken en terminologie over en gaan daar heel ver in. Ook dat verstaan wij onder transparantie.

Michael De Decker

ECHTHEID: “Memo is Memo, authentiek en relevant”

Memo gelooft dat een authentieke houding de groei van een individu, van een organisatie en van een samenwerking bevordert.

Authentiek zijn, is een kwestie van durven. We zeggen soms waar het op staat, omdat we altijd met een onbevangen blik vooruit kijken. Zo worden problemen kansen en moeilijkheden uitdagingen. Ook onze medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheden en inzeg omdat we hun kwaliteiten naar waarde schatten. Het werk is namelijk nooit af en we gaan voortdurend op zoek naar ruimte tot verbetering.

Christine Vastenavondt

KLASSE: “Memo geeft een elegant antwoord op maat”

Memo doet graag alles met stijl, klasse en elegantie. Vrouwelijke intuïtie en klasse in combinatie met ondernemerschap. Ook dat is Memo.