Voka-project WELT begeleidt bedrijven bij nieuwe vorm van werkplekleren

14/12/2016
Christine

Morgen stappen 11 Oost-Vlaamse KMO’s in het werkervaringstraject WELT, een initiatief van Voka Oost-Vlaanderen. WELT zal de komende drie jaar bedrijven begeleiden bij de organisatie van werkervaringsprojecten op de werkvloer. Zo krijgen werkzoekenden met een minder sterk CV de kans om het vertrouwen van de werkgever te winnen en zelf met volle goesting aan de slag te gaan. In 2017 wil Voka nog 33 bijkomende bedrijven laten deelnemen aan WELT.
 
Met het nieuwe project WELT (WerkErvarings- en LeerTrajecten) speelt Voka in op het plan van de Vlaamse regering om talent beter naar de arbeidsmarkt te begeleiden. In veel jobaanbiedingen vragen bedrijven naar relevante werkervaring, wat de zoektocht voor jonge of langdurig werkzoekenden bemoeilijkt. Zo blijft heel wat talent onopgemerkt.

Het concept ‘werkplekleren’ bestaat al langer maar Voka wil – gesteund door de overheid – een nieuw elan geven aan deze bijzonder effectieve vorm van competentie-ontwikkeling.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “WELT brengt bedrijven uit diverse sectoren samen en helpt hen korte werkstages en leertrajecten voor werkzoekenden te organiseren. Het concept speelt in op de specifieke noden en mogelijkheden van het bedrijf maar houdt niet noodzakelijk een aanwervingsplicht in. Dit extra aanwervingskanaal waarbij kandidaten op de werkvloer worden opgeleid en geëvalueerd, is een positieve actie.  Duizend maal effectiever dan mystery calls en andere controles die alleen maar een cultuur van wantrouwen scheppen. Zorg gewoon dat bedrijven en medewerkers met plezier bij elkaar komen.”

WELT loopt over een periode van drie jaar. Morgen start een eerste groep met 11 KMO-bedrijven die gedurende 6 maanden een lerend netwerk zullen vormen. In samenwerking met arbeidsbemiddelaars (VDAB en andere) engageren zij zich om één of meerdere stagiairs–werkzoekenden gedurende een half jaar op te leiden.  
In 2017 zullen nog eens 33 Oost-Vlaamse bedrijven instappen in het WELT-project. In totaal zullen een 50-tal (niet-werkende) werkzoekenden in het komende jaar een relevante ervaring opdoen op de werkvloer.

De groep van bedrijven die starten in het WELT-project, zijn op zoek naar goede medewerkers en wensen ook hun HR- en opleidingsbeleid verder te ontwikkelen. WELT-adviseurs stellen samen met het stagebedrijf een gedetailleerd actieplan op, vanaf de intake en de begeleiding van de stagiairs, over de mentoring op de werkvloer, tot en met de evaluatie achteraf.   

Deelnemen aan WELT is gratis maar niet vrijblijvend: bedrijven engageren zich om 2 concrete acties uit te werken, zoals: een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers ontwikkelen of een opleidingstraject uitschrijven, of nog: een vorm van peterschap introduceren voor nieuwe collega’s. WELT-adviseurs zorgen voor individuele coaching van bedrijven en helpen een lerend netwerk uitbouwen van ondernemingen met een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid. Deelnemende bedrijven krijgen de kans om een ruimer netwerk van externe stakeholders uit te bouwen zoals arbeidsbemiddelaars.